Att bli medlem i SSG

Att bli ny medlem

Till ny medlem i SSG kan vem som helst ansöka som är genuint intresserad av sportskytte och är beredd att följa våra stadgar och beslut.

MEDLEMSANSÖKAN OCH ANTAGANDE SOM MEDLEM

Bekanta dej med vår verksamhet. Det sker endast genom att du besöker vår bana. Om sportskytte är nytt för dej så se dej först omkring, diskutera med de övriga skyttarna och med övervakaren på banan. Be att någon visar dej hur man går tillväga.

Vi förutsätter inte att den som vill bli medlem skall sikta på att bli en topidrottare. Att skjuta för eget nöje och rekreation räcker utmärkt, men vi förutsätter att den som ill bli medlem är genuint intresserad av sportskytte.

Vi förutsätter också att du fem gånger varit och övningsskjutit på vår bana eller deltagirt i t.ex något talko (vilken gren som helst duger. Detta för att du skall bli bekant för oss och för att du skall få en bild av vart du tänker ansluta dej.

Medlemsansökningsblanketten får du bara på skjutbanan.

Fyll i medlamsansökningsblanketten och ge den till den respektive sektionens dragere eller sekreterare eller t.ex till övervakaren på hagelbanan under banans öppettider. Sektionsdragaren intervjuar om möjligt alla som vill bli medlemmar. Efter att sektionsdragaren har förordat ansökningen så behandlar styrelsen din ansökning. Om den godkänns får du ett inbetalningskort. Efter att du betalt den är du medlem i föreningen.

Medlemsavgiften betalas en gång i året.

Vuxna 50 euro
Inskrivningsvgift vuxna 250 euro
Juniorer (under 21 år) 20 euro
Inskrivningsavgift juniorer 0 euro

 

Medlemsförmåner bl.a:
Träningsavgifterna till medlemspris
Urheiluampuja-tidningens årgång

Tilläggsinformation:
SSG:s sekreterare
email: sihteeri@ssg-shooting.fi