Svartkrut

T R Ä N I N G S T I D E R

1.4.2010 - 30.9.2010

1.8.2010 - 30.9.2010

På vintern

Onsdag 17:00 - 20:00

Lördag 10:00 - 14:00

Inga träningar

A V G I F T E R

SSG medlemmar

Gäster

Engångsavgift

5 €

10 €

Säsongavgift

70 €

--

Tavlor

1 st 0 €, följande 1 €/st

1 st 0 €, följande 1 €/st

 Tavelcentrum 50c/stTavelcentrum 50c/st
 Min.gev.tavla 50c/stMin.gev.tavla 50c/st

 

REIJO NÄÄTÄNEN
tel. 050 462 1559
e-post: reijo.naatanen@welho.net