SSG:n ympäristölupa on astunut voimaan

8.1.2019

Etelä-Suomen Aluehallintoviranomaisten myöntämä Sipoon keskusampumaradan ympäristölupa on Vaasan hallinto-oikeuden käsittelyn jälkeen astunut voimaan. Lupa on voimassa kaikkien muiden ratojen osalta paitsi Sporting-, Compak- ja siluettiratojen osalta. Näiden ratojen luvat Vaasan HAO palautti AVI:lle käsiteltäväksi. Toiminta näillä radoilla jatkuu ennallaan kunnes lupa niiden osalta astuu voimaan.

Ympäristölupa asetta seurallemme seuranta- ja puhdistusvelvoitteita, joiden toteuttaminen tulee seurallemme taloudellisesti erittäin raskaaksi. Melun ehkäisemiseksi tulee lisäksi tiettyjen ratarakennelmien melunsuojaus parantaa. Toimenpiteiden toteuttamiseksi on annettu eri pitkiä määräaikoja.

Harjoitustoimintaan ja ratojen aukioloaikoihin ei tule merkittäviä muutoksia mutta mahdollisuus järjestää kesäaikana (1.6.-31.8) kilpailuja, joiden kesto on normaaleja harjoitusaukioloaikoja pitempi vaikeutuu.

Osa velvoitettujen toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen on jo aloitettu ja muutama toimenpide on jo tehtykin.

Ympäristölupa velvoittaa ratavastaavan nimeämisen. Seuran hallitus on ratavastaavaksi nimennyt Juhani Lehtosaaren, joka myös toimii ampuamratalain velvoittamana ratavastaavana. Varahenkilöksi on nimetty seuran puheenjohtaja Elof Juselius.