Riistamaali Viltmål

Riistamaaliratojen aukioloajat 26.4 - 29.9.2022

Viltmålsbanornas öppenhållningstider 26.4 - 29.9.2022

 

HUOM! tiistaina 31.5. radoillamme on Sako Roadshow tapahtuma, paljlon aseita, tähätimiä jne nähtävillä, mahdolliuus koeampua aseita, alla linkki tapahtuman verkkosivulle. 

EI NORMAALIA HARJOITUSAMMUNTAA TÄNÄ PÄIVÄNÄ

 

OBS! tisdagen 31.5 har vi Sako Roadshow på våra

banor, mycket vapen, sikten mm till påseende och möljighet att provskjuta, nedan en länk till evenemangets nätsida.

INGEN VANLIG TRÄNING DEN HÄR DAGEN!

 

Sako Roadshow

 

 

 HUOM! Käteinen ei enää käy maksuvälineenä ainoastaan maksukortit ja mobiilimaksut käy. Jäsenhintaan ampuvien on esitettävä jäsenkorttinsa tai kuitti maksetusta jäsenmaksusta.

OBS! kontantbetalning är inte längre möjligt, endasta betalkort eller mobilbetalnigar duger. Vid skytte till medlemspris bör medlemskort eller kvitto på betald medlemsavgift uppvisas. 

 

Tiistai ja torstai, Tisdag och torsdag

Ilmoittautuminen hirvi- / kivääriradalla klo 17 - 19 (ammutaan klo 20, asti jos päivänvaloa riittää)

Anmälning på älg- /gevärsbanan kl 17 - 19 (vi skjuter till kl 20, om dagsljuset räcker till)

 

Hirviradalla on käytössä elektroniset taululaitteet (ti,to). Taululaitteen kumikalvot eivät kestä laajenevia luoteja joten puolivaipalliset, muovikärjelliset ja muut metsästysluodit ovat siis kiellettyjä!

Luodikkoradalla(kohdistus) on edelleen käytössä pahvitaulut joten sillä radalla ei ole luotirajotuksia.

Karjuradalla (+pienoishirvi) on käytössä elektroniset taulut koko kauden. Karjuradalla saa ampua ainoastaan .22 lr (pienoiskiväärillä).

 

På älgbanan skjuter vi på elektroniska tavlor (ti,to). Tavlans gummidukar tål inte expanderande kulor så halvmantalade, plastspets och övriga jaktkulor är således förbjudna!

På tjäderbanan(inskjutning) har vi papptavlor så där har vi inga begränsingar på kultyper.

På grisbanan (+miniatyrälg) använder vi elektroniska tavlor hela säsongen. På grisbanana får man endast skjuta med .22 lr (miniatyrgevär).

 

Riistamaalijaoston kalenteri (ratavaraukset, kilpailut yms.)

Vilmålssektionens kalender (banreservationer, tävlingar mm.)

 Kalenteri

 

 

Hirvikoe - Älgprov

SSG ei järjestä hirvikoeammuntoja, tietoa missä ja milloin järjestetään löydät riista.fi tapahtumahaku-sivulta. Linkki alla:

SSG anordnar inte älgskytteprov, information var och när det ordnas hittar du på nätsidan riista.fi tapahtumahaku. Länk nedan:

 

Riista.fi / Tapahtumahaku

 

 

 

 

Ratavaraukset (ulkoradat toukokuu - syyskuu)

Banreserveringar (utebanorna maj - september)

 

Riistamaalin ratavarauksia (hirvi, karju, luodikko) ottaa vastaan Juha-Pekka Tissarinen. Tällä sivulla olevasta kalenteri-linkistä voit tarkastella vapaita ajankohtia. JP on kuten moni meistä työelämässä joten olisi toivottavaa että yhteydenotot olisivat iltaisin tai sähköpostilla. Jokaisella ryhmällä on oltava SSG:n ennakkoon hyväksymä ammunnanjohtaja(t) (joka on paikalla ammunnan aikana). 

 

jp.tissarinen@gmail.com  

0400-416 566

 

Viltmåls banreserveringar (älg, gris, tjäder) tas emot av Juha-Pekka Tissarinen. Lediga tider kan man kolla från kalenderlänken på denna sida. JP är liksom många av oss dagstid på jobb så det vore önskvärt att ni kontaktar JP kvällstid eller per email. Varje grupp som använder banorna måste ha en av SSG på förhand godkänd(a) skytteledare (som är på plats under skyttet).